Alapítványunk komplex munkájában az élet sok területét érinti. Gyakorlati tapasztalataink, kapcsolatrendszerünk miatt gyakran keresnek minket a különféle médiák.

Terepi munkatapasztalataink vannak:

  • Oktatás (ezen belül a képzőművészeti oktatás, tehetséggondozás, a szociális kompetenciafejlesztés, integrált oktatás, alternatív módszerek használata, halmozottan hátrányos helyzetű, roma, vagy SNI tanulók oktatása, alapítványi fenntartású iskola működése, mélyszegénységben élő felnőttek oktatási lehetőségei)
  • Tanoda (egyéni fejlesztések, online tanulástámogatás, társasjáték-pedagógiai, vitakultúra-fejlesztés, önkéntes munka, projektek)
  • Szociális területen (lakhatási szegénység, krízishelyzetek, munkanélküliség, tanulatlanság, veszélyeztetett vagy védelembe vett gyerekek helyzete, abúzus, családon belüli erőszak, prevenciós programok, adományozás, önfenntartás fejlesztése, uzsora és más bűnözés jelenléte a szegregátumokban, túlélési stratégiák, átörökített szocializáció, gyerekszegénység, kríziséhezés, kiemelés a családból, állami gondozottak, mélyszegénységben élő kisgyerekek fejlesztése)
  • Közösségfejlesztés területén ( konfliktuskezelés, közösségépítés, asszonyközösség, képessé tevés, mediálás, projektek, közösségépítés módszertana, kulcsember, mérések a közösség attitüdjéről, részvételi demokrácia fejlesztése)
  • Foglalkoztatás (társadalmi vállalkozás, roma foglalkoztatás, nők foglalkoztatása, képzések, munkavállalói kompetenciák fejlesztése, közmunka, kézművesség, mezőgazdaság, élelmiszerfeldolgozás,)
  • Civil szervezetek (fenntarthatóság, adománygyűjtés, kommunikáció, szervezetfejlesztés, kapcsolati háló)
  • Romák (roma identitás a terepen, hagyományok, integráció, asszimiláció, roma értelmiség, hagyományőrzés, roma reprezentáció)
  • Intézményi együttműködések (protokoll összehangolása, ágazati koordináció, civilek beépülési lehetőségei, a partneri kapcsolatok kialakításának nehézségei, mediálás)
  • Minden egyéb, az oktatáshoz, szegénységhez, integrációhoz, a szegregátumok világához kapcsolódó téma, amit a változó világ generál.

E-mail: [email protected]