Igazgyöngy ösztöndíj

Ez a szerződés ……….. tanuló és családja, valamint az Igazgyöngy Alapítvány között jött létre, tanulmányi előmenetelt segítő ösztöndíj tárgyában.

Az ösztöndíj célja, hogy az igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű, jó képességű gyerekeket támogassa abban, hogy tanulmányi eredményük javuljon, továbbtanulásuk sikeres legyen.

A kiválasztás szempontjai:

– a gyermek igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a törvénymódosítás miatt átkerült a hátrányos helyzetű kategóriába, de élethelyzetük az előző időszakhoz képest nem változott.

– általános iskolai tanulmányi eredménye a településen az elsők között van (félévi és év végi bizonyítvány alapján),

– a család együttműködő, a gyerek érdekeit szem előtt tartó,

– nincs bűnözés a családban.

A felek vállalásai:

……. tanuló vállalja:

 • Képességeinek megfelelően teljesít, minden erőfeszítést megtesz, hogy iskolai előmenetele jó legyen. Az órákon figyel, aktívan dolgozik.
 • Elkészíti a házi feladatokat, részt vesz az iskola által felkínált tanórán kívüli tevékenységekben.
 • Az iskolában a házirendet betartja, az iskolai életben megfelelő magatartással vesz részt.
 • Példaként viselkedik a közösségben, ahol él.

A család vállalja:

 • A gyerek támogatását, a tanuláshoz megfelelő körülmények lehetőség szerinti biztosítását.
 • Együttműködést az alapítvány munkatársaival.
 • Az ösztöndíj összegének a gyerek fejlődése érdekében történő legmegfelelőbb felhasználását.

Az Igazgyöngy Alapítvány vállalja:

 • A kiválasztás szempontjai szerint félévente a résztvevők felülvizsgálatát.
 • Havonta, a hónap utolsó hetében 10 ezer forinttal támogatást juttat a családnak.

Az összeg felhasználást közösen beszélik meg az alapítvány munkatársával, akivel közösen bonyolítják le a vásárlást is. Ez lehet ruhanemű, élelem, iskolaszer, stb., bármi, ami a gyereket segíti a fejlődésben.

 • Lehetőség szerint más jellegű adományokkal (ruhanemű, számítógép, bútor, könyvek, játékok, kirándulás stb. ) is támogatja a tehetséges gyermeket.
 • Figyelemmel kíséri a fejlődését, egyeztet a tanáraival, szükség esetén segítő szolgáltatásokat szervez számára.

Megjegyzések:

Az Igazgyöngy Alapítvány az ösztöndíjat civil támogatók segítségével tudja biztosítani. Mennyiben a támogatás nem áll rendelkezésre, úgy az ösztöndíj szüneteltetésre kényszerül.

A támogatók akkor látják értelmét az ösztöndíj fenntartásának, ha annak  eredményét látják. Éppen ezért a szerződésben rögzített feleknek érdeke a célok szerinti működtetés, és az ösztöndíjat alapítók rendszeres tájékoztatása.

Ha az ösztöndíjban részesülő gyermek a fentiekkel nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, az ösztöndíjszerződést az alapítvány felbonthatja, és más tanulóval újrakötheti a tanév közben is.

……………………….        ………………………..      …………………………

          tanuló                                     szülő                                       szülő

                                                                                        ………………………….

                                                                   Az Igazgyöngy Alapítvány képviselője

 

 

 

20….. szeptember 1.