Az Igazgyöngy AMI

Bodóczky István: Az Igazgyöngy titka 

Real Pearl’s secret

Művészeti iskolánk 2000 óta működik, hat településen (Berettyóújfalu, Komádi, Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti, Biharkeresztes helyszínen.)

Tanulólétszámunk 550-600 körüli.

Tanuló-összetételünkre jellemző a hátrányos helyzetű tanulók magas aránya (70% körüli), ezen belül is a halmozottan hátrányos helyzetű, zömében roma tanulóké (300 fő körüli).

Képző és iparművészeti ágon oktatunk, délutánonként utazva a településekre, a gyerekekhez. Tanszakjaink: Grafika- festészet, kerámia és szobrászművészet.

Iskolánk módszertana sajátos fejlődésen ment át az indulás óta:

Az első időszak jellemzője a gyermekközpontú vizuális nevelés módszertanunk kialakítása volt. A fókuszban az önkifejezés fejlesztése, a saját viszonyulás hangsúlyozása, és a legkreatívabb technikai megoldások kidolgozása volt a cél. Ebben az időben tankönyvek is készültek nálunk, módszertani segédanyagok, tanártovábbképzések során próbáltuk terjeszteni a szemléletet, módszert, sikerrel. Ez idő alatt nemzetközi szinten is sikerült nevet szerezni az Igazgyöngynek a gyermek képzőművészeti nevelés terén. (Tanévenként 500-nál is több díjat nyernek a tanítványaink a különféle nemzetközi és hazai gyermek képzőművészeti versenyeken.)

Tulajdonképpen az első időszaktól volt egy egyre tudatosabb hátránykompenzáló módszertan is az Igazgyöngyben, amit a tanuló összetételünk generált. Végül korosztály szerint is rendszert alkottak azok a feladatok, melyekhez a finommotorika, a vizuális memória, a figyelemkoncentráció, a logikai képességek fejlesztése kapcsolódott, majd más tantárgyak ismereteit vizualizáló feladatok is, a biológia, történelem, irodalom, angol nyelv, stb. felé nyitva. Ezek szervesen kapcsolódnak a vizuális kommunikáció fejlesztéséhez.

Mostanra ez kiegészült még egy területtel, a szociális kompetenciák fejlesztésével. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy ezen a területen nagy hiányosságok vannak, a nehezebb sorsú gyerekeknél mindenképp, de tulajdonképpen minden társadalmi csoportban. A személyes kompetenciák, mint az önbizalom, önbecsülés, önértékelés, identitás, vagy a társas készségek, mint az együttműködési képesség, a tolerancia, a szolidaritás mind könnyedén és remekül illeszthető az alkotás adta fejlesztési lehetőségekhez. Így most az Igazgyöngyben un. hármas fókuszú vizuális nevelés folyik, a vizuális kommunikáció fejlesztése mellett a hátránykompenzálás és a szociális kompetenciák fejlesztése is. Minden tanórán, feladatba ágyazottan mindhárom fókusz teljesülésével. Dolgozunk ennek az állami oktatásba történő beépítésén is.