Az alapítványunk kiemelt feladatának tekinti a helyi szintű együttműködések generálását. A lecsúszó családok problémái nagyon összetettek, változást csak az összehangolt, egymás hatását erősítő munka hozhat. Az intézményrendszer sok esetben eszköztelen, az állandóan a problémában dolgozók között gyakori a kiégés. Túl sok a hatósági szemlélet, nincs mód prevencióra, a protokollok összehangolására, túl nagy az adminisztrációs teher, gyakori a forráshiány, szakemberhiány, túl nagy a fluktuáció.

Nagy utat jártunk be azért, hogy a települési intézményrendszerekkel való együttműködésünk megalapozódjon. A kezdeti ellenséges hangot mára felváltotta az együttműködő viszony.

Persze ez az együttműködés településenként változó, különböző szintű, folyamatos fejlesztésére törekszünk. A legtöbb helyen már értik a civil segítő szándékot, van, ahol partneri viszonyban dolgozunk már. A civilek eszközei, lehetőségei mások, mint a hivataloké. Mi képesek vagyunk építeni a közösségi hatásokra is. A tevékenységünket leginkább a mediálás jellemzi. Jelenti ez a mediálást a zömében roma családok és az intézmények között, de gyakran az intézményrendszer különféle ágai között is.

Az együttműködések kialakításához több településen alkalmaztuk az Igazgyöngy Társadalmi Kerekasztalát, ami megalapozta a későbbieket. Ma helyi partnereink a településeken a polgármesteri hivatalok, az óvodák, általános és középiskolák, a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyámhivatalok, a védőnői és háziorvosi szolgálat, a rendőrség, az egyházak, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, civil szervezetek, a kórház, helyi vállalkozók, cégek, mindazok, akik kapcsolatba kerülnek az érintett társadalmi csoport gyermekkorú, vagy felnőtt tagjaival.

Társadalmi kerekasztal