Az alapítvány működésének első tíz éve leginkább az oktatásban telt.  Bár módszereink, innovációink sikeresek, rá kellett jönnünk, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek életesélyein nem sokat változtatnak. Az iskolákból jövő pozitív hatásokat leamortizálja az a környezet, ami generációk óta örökíti át a nyomort. Ezért 2009-ben egy komplex, stratégiaszerű modell fejlesztésébe kezdtünk. A helyszíne egy kis zsákfalu, Told, ahol a problémák sűrítetten jelennek meg, bizonyítottan működő elemeit pedig a környező 20 településen próbáljuk beépíteni.

Az Igazgyöngy, ismerve a probléma összes szegmensét, a következő generációért dolgozik, de a mostanival. Stratégiánkat áthatja a közösségfejlesztés, pillérei:

  • oktatás (a szociális kompetenciafejlesztő művészettel nevelés, online tanulástámogatás, társasjáték-pedagógia, disputa, ösztöndíjprogram, stb…);
  • családgondozás-közösségi szabályzás kialakítása:
  • kríziskezelés: pl. segítségnyújtás a gyerekgyógyszerekben, gyerekszemüvegben, ruha-cipő-élelmiszeradományok;
  • önfenntartás fejlesztése: pl. kiskertprogram, biobrikett-program, lakhatási körülmények javítása, adósságkezelés;
  • munkahelyteremtés: mezőgazdasági-élelmiszerfeldolgozói területen, illetve a kézművességben;
  • intézményi együttműködések generálása: mediálás a családok és az intézményrendszer, illetve az intézményrendszer tagjai között, helyi társadalmi kerekasztalok szervezése;

Eredményeink:

Honnan indultunk? Szétesett közösség – magas kriminalizáció (uzsora, lopások, rablások, prostitúció, boltocskázás, családok közötti agresszió) – rémes lakhatási körülmények – illegális áramszerzés-műveletlen kertek – iskolából lemorzsolódó gyerekek – korai terhességek – munkanélküliség – állandó konfliktus az intézményrendszerrel – a település cigány és nem cigány lakosságának szembenállása –nélkülözés – elzártság – jövőkép nélküliség.

Hol tartunk? 40 családból álló (integrált) közösségi mag, ami egyre inkább képes a közösségi szabályok kialakítására és működtetésére – a rendőrségi beavatkozást igénylő esetek minimalizálódása – látványosan jobb lakhatási körülmények-kártyás villanyórák, legális áramszerzés -működő kiskertprogram, sőt háziállatprogram – javuló tanulmányi eredmények a gyerekeknél-kevesebb magántanuló, iskolából kimaradó, évismétlő – vannak a felnőttoktatásba bekapcsolódók – nem születnek babák 18 év alatti lányoknak –  főállású helyi igazgyöngyös munkatársak (7-10 fő), és kb. harminc alkalmi munkavállalóival alkalmazott a „SZUNO” kézműves programban, illetve az „AMARI”mezőgazdasági-élelmiszerfeldolgozói programban – csökkenő konfliktusok az intézményrendszerrel – az együttműködők között cigány és nem cigány családok is vannak – a kríziskezelés miatt jobb mentális állapot – integrációt segítő találkozások, a közösség megjelenése a digitális térben – attitűdváltás jelentkezése egyéni, családi és közösségi szinten is.

Igyekszünk mindent mérni és számadatokkal is kimutathatóvá tenni.

Mi hiszünk abban, hogy van kiút. Tudjuk, ehhez türelem kell (az eredményesség kimondásához húsz évben gondolkodunk), és azt is pontosan látjuk, hogy a tanult többségi társadalom tudása nem elég: nem cigányként és nem mélyszegénységben szocializálódva nem tudhatjuk az utat. Ehhez kellenek ők is, az ő tudásuk, akaratuk is. De a katalizátor szerep a mienk. Mert magától innen már nem indul el változás. A „képessé tevés”- a legfontosabb jellemzője a munkánknak. És működik.

Dolgozunk azon is, hogy adaptálható módon írjuk le a lépéseket, tapasztalatinkat. Sokan keresnek ezért minket itthonról is külföldről is.

A modell fejlesztése zömében civil és céges adományokból és pályázatokból történik, a fenntarthatóság alapelvét kiemelten kezelve.