Esélyteremtő munka folytatására. (Krízishelyzetek elhárítása, önfenntartási készségek fejlesztése, közzösségfejlesztés)

OSI SZÜKSÉG ALAP

A projekt célcsoportja az alapítvány kapcsolatrendszerében támogatott mélyszegénységben élő, zömében roma családok.


Identitásnövelő, közösségfejlesztő programok halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek számára.

BHIM RAO Egyesület, Roma Mentor Projekt


“A mi meséink” – alkotások a nyomor széléről

SZE-PR-10-0029

A projekt célja, hogy a társadalom figyelmét felhívja a mélyszegénységben élő, sok esetben roma gyerekek tehetségére, megismertesse a roma meseirodalom egy szeletét, miközben speciális szervezése révén a gyerekek alkotási folyamatán keresztül visszahat a felnőtt társadalom értékrendjére is.

Elsődleges célcsoportja a többségi társadalom volt, akiknél érzékenyítést tűztünk ki célul, másodlagos pedig a projektben dolgozó, mélyszegénységben élő gyerekek, szüleik, környezetük. A projektben közvetlenül 30 mélyszegénységben élő gyerek és családjaik vettek részt, a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyikéből, a berettyóújfalui kistérségből, az elkészített kiállítási anyag pedig országos hatáskörrel is bírt, vándorkiállítás formájában. Kiállításra került Starsbourgban, az Európa Parlamentben is.


„Tehetségekkel a közösségért”. Sajátos, a művészeti tehetségekre koncentráló, a közösségfejlesztésre is ható tehetségsegítő rendszer kifejlesztése, különös tekintettel azok hosszú távú társadalmi hasznosulására című projekt

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0108

A projektben a művészeti tehetségek feltárását, gondozását, saját társadalmi környezetük fejlesztésével kapcsoltuk össze, hogy mind tartalmukban, mind módszereikben maximális kisugárzással bírjanak. E munka hatására egy olyan támogató környezet képződik, amely képes a tehetségek fejlesztésére, ugyanakkor e tehetségek pozitív visszahatása is mint nyomon