Gépkocsi vásárlás

Tisztaformák Alapítvány

Az alapítvány gépkocsi vásárlásához történő hozzájárulás.


Működési költség

NCA-EA-09-0269

A támogatási időszakban az alapítvány külső szakértőkkel világítatta át saját, illetve intézménye működését, törvényességi, szakmai, gazdasági szempontból. A támogatásból fedeztük a könyvelő tiszteletdíját is.

Az alapítványunk munkája jelentős részét önkéntesekkel végzi, ám a hatékony lebonyolítás érdekben szükséges, hogy fedezni tudjuk a működésünket. Ezek közzé tartozik az útiköltség, a honlap fenntartási költsége, azok a szakértői díjak, amikre az önkénteseknek nincsenek megfelelő kompetenciái, illetve a találkozók étkezési és reprezentációs költségei.


Kompetenciafejlesztés a művészetek eszközével

NCA-NK-09-C-0136

Az Igazgyöngy Alapítvány és a Pertinax Egyesület évek óta együttműködik különféle rendezvények szervezésében. Ezek között a környezettudatos magatartás fejlesztésére, a társadalmi tolerancia növelésére irányuló projektek mellett jelentős területet képviseltek azok a programok, előadások és képzések, amelyek a művészetekhez, a multikulturalitáshoz, az identitásfejlesztéshez kapcsolódnak. Ezek a hatásukat elsősorban a magyar ajkú pedagógusokon keresztül fejtik ki a gyerekekre, családokra, más civil szervezetekre. Legsikeresebb programjaink multiplikáláshoz, sikeréhez járult hozzá egy olyan kiadvány, ami az eddigi ismereteket összegezte és a továbbfejlesztés lehetőségét is tartalmazta.

A kiadványhoz három rendezvény (könyvbemutatóval összekötött képzés) is társult. A kiadvány nyomtatását és terjesztését az erdélyi térségben a Pertinax Egyesület végezte, a programok megszervezését közös bonyolítottuk le, a könyvbemutató és a képzés szakmai része az Igazgyöngy Alapítvány dolga volt.


Nemzetközi tapasztalatok a fiatal kori devianciák megelőzésében

NCA-NK-09-A-0195

Alapítványunk évek óta több olyan programot szervez, ami a társadalom marginalizálódó csoportjaihoz kapcsolódik. Ebben nemzetközi partnereink is vannak, így a finn Oulunkylän nevű civil szerveződés, akikkel több sikeres projektet bonyolítottunk már le. Kapcsolatunk az Európa Klubok hálózatának kialakulásához kötődik, az európaiság és a multikulturalitás jegyében dolgoztunk eddig együtt. A finn partnerszervezet nemzetközi tapasztalatait nagyszerűen építi be a hozzá kapcsolódó szervezetek munkájába, főleg ami a fiatalkori devianciák körét illeti. Ez a prevenciós tapasztalat, amit más országokban lebonyolított helyszíni tapasztalatok alapján szereztek, segítik őket abban, hogy csökkentsék a mindenhol jelentkező problémát, ami sokrétű mind okaiban, mind megoldási módozataiban. Ezeket a tapasztalatokat, ezek gyakorlati beépülését néztük meg egy helyszíni látogatással Helsinkiben, hogy mi is átvehessük ezeket, illetve hogy egy közös projektet is előkészítsünk.


Nemzetközi tapasztalatcsere a közösségek lokálpatrióta szemléletének fejlesztéséről

NCA-NK-09-F-0017

Napjaink globális problémája a környezettudatos magatartás hiánya. Megjelenik ez a természetvédelmi területeken, az épített környezethez, a közösségi élethez kapcsolódva is. A települések lakói kevéssé törődnek városuk hagyományaival, egyre kevésbé vesznek részt a közösségi programokon. Erre a hiányra, a pozitív példák bemutatására fókuszáltunk jelen pályázat keretében. A projekt során olyan nemzetközi kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, melynek fő témája a közösségek lokálpatrióta szemléletének fejlesztése volt. Olyan országok, városok képviselőit hívtuk meg erre a kiskonferenciára, ahol jól működő lokálpatriotizmust fejlesztő programok működnek, és céljuk az, hogy a települések közösségei átéljék az összetartozás örömét, büszkék legyenek városunk hagyományaira és értékeire. A tapasztalatok átadása, a jó gyakorlatok bemutatása, az esetleges kockázatok feltárása jó alapot adott mindannyiunknak a további munkához, és további közös projektek kidolgozásának alapját teremtették meg.