Művészeti nevelés a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában

PI/57-5/2008

Balassi Intézet

A projektben a határon túli magyar pedagógusok számára tartottunk egyhetes továbbképzést. A cél a gyermekközpontú vizuális nevelési módszerek átadása volt, melyben kiemelten fókuszáltunk a társadalom marginalizálódó csoportjaiba tartozó gyermekekre.


Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása “Esélyegyenlőségi szakmai műhely működtetése a berettyóújfalui kistérségben”

2006/018-176-03-01

NFÜ Központi és Szerződéskötő Egység

A projektben az előző évi kistérségi háló továbbfejlesztése történt. A szakmai műhelyfoglalkozásokon előadók segítségével tárgyaltuk az esélyegyenlőség különféle kérdéseit, bővítve a résztvevők tudását, erősítve az összefogást és a toleranciát.


Együttműködés a toleranciáért

NCA-NK-07-G-P-0346

A program célja a két civil szervezet (Igazgyöngy Alapítvány és Pertinax Egyesület) kapcsolatrendszerében működtetett toleranciára nevelő program elindítása és továbbfejlesztési lehetőségeinek kialakítása volt.

A program két terülten, az antiszemitizmus elleni harcban, és a kisebbségek, a másság iránti társadalmi érzékenység növelésében próbált tenni egy toleránsabb, elfogadóbb társadalomért. Közvetlen célcsoportját azok a pedagógusok, és civilek jelentették mindkét országban, akik közvetlen környezetükben képesekké válnak olyan programokat szervezni, ami ezt a célt szolgálja, közvetett célcsoportja pedig az a főleg fiatalokból álló társadalmi csoport, akikre ezen programok irányulnak. A két szervezet az együttműködés közben előkészítette azt a nagyobb volumenű, térségi hatású Tolerancia Központ kialakítására és működtetésére irányuló pályázatát, melyben Berettyóújfalui helyszínnel egy hosszú távon e hatás érdekében tevékenykedő intézmény állhat fel.


NCA-EA-08-0033

A támogatásból biztosítottuk, hogy az alapítvány könyvelése a törvényeknek megfelelő legyen. Lehetőségünk volt arra, hogy az elnyert összegből az alapítvány irodaszer szükségletét is biztosítsuk, illetve a kistérségi találkozók, megbeszélések alkalmával ehhez segédanyagot készítsünk.

Az útiköltségeket az alapítvány civil szervezetekkel való kapcsolattartására használtuk. Ennek egy része tapasztalatcserét jelentett a szervezetek között, másik része az adománygyűjtés köré csoportosult. Ebben olyan szervezetekkel dolgoztunk együtt, akik a hátrányos helyzetű gyerekek támogatásában voltak segítségünkre és könyv, játék és ruhaadományokat gyűjtöttek és adtak át nekünk. Az alapítvány ez irányú kapcsolatrendszere ebben az évben sokat fejlődött, a személyes megkeresések, találkozások stabil, további együttműködést feltételező kapcsolatokat adtak.