Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása
“Projekt a megkülönböztetés nélküli életért”

NFÜ Központi és Szerződéskötő Egység

2005/017-520-03-02-0015

A projekt a kistérségben az antidiszkriminációs törvény végrehajtására irányult, mintegy 40 civil szervezet, és a kisebbséggel is foglalkozó intézmény részvételével. Ebben a törvény megismerése, alkalmazásának nehézségei, a toleráns társadalmi légkör kialakítása a tevékenységek. Fő célunk, egy olyan kistérségi háló kiépítése volt, melyben a civil szervezetek képesek együtt gondolkodni az esélyegyenlőség biztosításáról, az egyenlő bánásmód törvény érvényesítéséről.


A szlovákiai magyar pedagógusok hátránykompenzációs
munkájának segítése

HU 000 725-002

Szülőföld Alap

A pályázat keretében a szlovákiai magyar pedagógusok hátránykompenzációs pedagógiai munkáját kívántuk segíteni, annak érdekében, hogy a társadalom marginalizálódó csoportjaival hatékonyabban foglalkozhassanak, a felzárkóztatásban megtalálják a legfontosabb területeket és használhassák a legmodernebb alternatív módszereket. Ennek a pedagógiai munkának a hatása érzékelhető társadalmi és gazdasági változást nyújt.

A szakmai programunkban szlovákiai partnerszervezetünk segítségével 40 szlovákiai magyar pedagógust fogadtunk Berettyóújfaluban egy háromnapos rendezvényen. A rendezvény témája a hátrányos helyzetűek oktatásához-neveléséhez kötődött.


Működési költség

NCA-EA-07-P-0274

NCA

A pályázat lehetővé tette, hogy a könyvelési költségek mellett útiköltségekkel, az önkéntesek számára reprezentációs költségekkel számolhassunk.


„Civil szervezetek határon átnyúló szakmai együttműködése, különös tekintettel európai integrációs tapasztalatok átadására, romániai civil szervezeteknek”

NCA

01414/23/06

Alapítványunk a kezdetektől törekedett arra, hogy tevékenységét ne csak a közvetlen környezetében, hanem azon túl, akár külföldön is kifejthesse. Már több országban sikerült megtalálni a hasonló tevékenységű civil szervezeteket, akikkel több közös projektet valósítottunk már meg. E projekt keretében egy nemzetközi találkozót szerveztünk meg néhány olyan ország között, ahol nagymértékben jelentkezik a társadalomban a polarizálódás, és a hátrányos helyzetű csoportok gyerekei kiszorulnak e tevékenységből A nemzetközi tapasztalatcsere minden résztvevő számára elősegítette, hogy az európai integráció mindannyiuk számára teljesebb körű legyen.